RSS

เอกสารประกอบการเรียน

บทเรียนออนไลน์เรื่อง การสร้าง e book ด้วยโปรแกรม flipAlbum Vista Pro

This slideshow requires JavaScript.

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 26, 2016 in Uncategorized

 

เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางดวงสุวรรณ ลาแสดง

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน ตุลาคม 3, 2017 in Uncategorized

 

เผยแพร่เอกสารประกอบการเรียนเล่มที่ 1

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 30, 2016 in Uncategorized

 
รูปภาพ

ภาพตัวอย่างชั้นหนังสือ

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน เมษายน 29, 2016 in Uncategorized

 
 
%d bloggers like this: