RSS

การงานม.2

หน่วยที่ 1 เรื่องบ้านสวยด้วยสวนงาม

 แบบทดสอบ 

ใบความรู้ที่  1

ใบงานที่ 1

หน่วยที่ 2 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

แบบทดสอบหน่วยที่ 2

ใบความรู้ 2

ใบงาน 2

หน่วยที่ 3 เศษวัสดุสร้างสรรค์

แบบทดสอบหน่วยที่ 3

ใบความรู้ 3

ใบงาน 3

หน่วยที่ 4 ความรู้พื้นฐานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

แบบทดสอบหน่วยที่ 4

ใบความรู้ 4

ใบงาน 4

หน่วยที่ 5  สื่อสารดี บริการด่วน

แบบทดสอบหน่วยที่ 5

ใบความรู้ 5

ใบงาน 5

หน่วยที่ 6 ประสบการณ์อาชีพ

แบบทดสอบหน่วยที่ 6

ใบความรู้ 6

ใบงาน 6

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: