RSS

การใช้งาน PowerPoint 2007 หน้าที่ 2

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 5 -การแทรกข้อความ

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 6 -การแทรกออบเจ็คอื่นๆ

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 7 -จัดรูปแบบสไลด์ด้วย Theme และตกแต่งพื้นหลังสไลด์

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 8 -การใส่เอฟเฟคต์ขณะเปลี่ยนแผ่นสไลด์

การใช้งาน PowerPoint 2007 หน้าที่ 1

การใช้งาน  PowerPoint 2007 หน้าที่ 3

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: