RSS

การใช้งาน PowerPoint 2007 หน้าที่ 1

 

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 1

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 2 -การสร้างงานนำเสนอ

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 3 -การจัดการกับสไลด์ (เพิ่ม, ลบ, ย้ายหรือจัดลำดับสไลด์)

การใช้งาน PowerPoint 2007 ตอนที่ 4 -รู้จักกับ Slide Layout

การใช้งาน PowerPoint 2007 หน้าที่2

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: