RSS

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1

หน่วยที่ 1 ทักษะการทำงาน

แบบทดสอบหน่วยที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

ใบงานที่ 1

หน่วยที่ 2 ฉลาดใช้

แบบทดสอบหน่วยที่ 2

ใบความรู้ที่ 2

ใบงานที่ 2

หน่วยที่ 3 ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง

แบบทดสอบหน่วยที่ 3

ใบความรู้ที่ 3

ใบงานที่ 3

หน่วยที่ 4 แม่ครัววัยใส

แบบทดสอบหน่วยที่ 4

ใบความรู้ที่ 4

ใบงานที่ 4

หน่วยที่ 5 แปรรูปผลผลิต

แบบทดสอบหน่วยที่ 5

ใบความรู้ที่ 5

ใบความรู้ที่ 6

ใบงานที่ 5

หน่วยที่ 6 เรียนรู้สู่อาชีพ

แบบทดสอบหน่วยที่ 6

ใบความรู้ที่ 7

ใบงานที่ 6

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: