RSS

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

หน่วยที่ 1  จัดการเสื้อผ้าอย่างไรดี

แบบทดสอบหน่วยที่ 1

ใบความรู้ที่ 1

ใบงานที่ 1

หน่วยที่ 2 สำรับครัวไทย

แบบทดสอบหน่วยที่ 2

ใบความรู้ที่ 2

ใบงานที่ 2

หน่วยที่ 3 บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ได้

แบบทดสอบหน่วยที่ 3

ใบความรู้ที่ 3

ใบงานที่ 3

หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีมีระดับ

แบบทดสอบหน่วยที่ 4

ใบความรู้ที่ 4

ใบงานที่ 4

หน่วยที่ 5 พื้นฐานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

แบบทดสอบหน่วยที่ 5

ใบความรู้ที่ 5

ใบงานที่ 5

หน่วยที่ 6 สรรหางานอาชีพ

แบบทดสอบหน่วยที่ 6

ใบความรู้ที่ 6

ใบงานที่ 6

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: