RSS

2.8 แถบเครื่องมือ (Tool Bar) หน้าที่ของปุ่มเครื่องมือต่างๆ บนแถบเครื่องมือ (Tool Bar)

แถบเครื่องมือ (Tool Bar)

หน้าที่ของปุ่มเครื่องมือต่างๆ บนแถบเครื่องมือ (Tool Bar)

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: