RSS

แบบฝึกหัดพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 1                                   หน่วยที่ 16

หน่วยที่ 2                                   หน่วยที่ 17

หน่วยที่ 3                                   หน่วยที่ 18

หน่วยที่ 4                                    หน่วยที่ 19

หน่วยที่ 5                                   หน่วยที่ 20

หน่วยที่  6                                  หน่วยที่ 21

หน่วยที่  7                                  หน่วยที่ 22

หน่วยที่ 8                                   หน่วยที่ 23

หน่วยที่ 9                                    หน่วยที่ 24

หน่วยที่ 10                                  หน่วยที่ 25

หน่วยที่ 11                                   หน่วยที่ 26

หน่วยที่ 12                                     หน่วยที่ 27

หน่วยที่ 13                                    หน่วยที่ 28

หน่วยที่ 14                                     หน่วยที่ 29

หน่วยที่ 15                                     หน่วยที่ 30

 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: